Browsing Category

Bitcoin

Bitcoin đồng tiền điện tử phi tập trung đầu tiên trên thế giới. Được phát minh bởi Satoshi Nakamoto vào năm 2008. Mang niềm tin là một đồng tiền ưu việt không do bất cứ tổ chức, cá nhân nào kiểm soát, có mức lạm phát và phí giao dịch gần như bằng 0 trên toàn cầu. Hướng tới phá vỡ thế thống trị của giới ngân hàng cũng như thay đổi toàn bộ hệ thống tài chính hiện nay.