Giống Cao Su RRIV 209

0

GIỐNG CAO SU RRIV 209

Nguồn Gốc

Giống cao su RRIV 209 có nguồn gốc từ Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam. Được khuyến cáo làm giống sản xuất đại trà của vùng Đông Nam Bộ từ năm 2016 đến 2020.

Đặc điểm giống cao su RRIV 209

  • Giống RRIV 209 có thân thẳng, tròn, nhiều cành nhỏ, có tán cân đối. Tăng vanh khá tốt trong thời gian khai thác nên có trữ lượng gỗ cao về cuối chu kỳ cạo.
  • Phù hợp trồng ở vùng Đông Nam Bộ, cũng như thích ứng tốt với các điều kiện đặc biệt ở khu vực Tây Nguyên.
  • Giống RRIV 209 nhiễm nhẹ các bệnh phấn trắng, héo đen; dễ nhiễm bệnh Corynespora.
  • Năng suất rất cao, sớm. Trong điều kiện thuận lợi ở vùng Đông Nam Bộ có thể đạt 3 tấn/ha/năm ở năm cạo thứ 3. Ở các điều kiện bất thuận năng suất dẫn đầu so với 5 giống cao su sản xuất đại trà cho vùng Đông Nam Bộ cũng như Tây Nguyên.

Hình ảnh bầu 1 tầng lá RRIV 209 năm 2018

Một số hình ảnh vườn cây khai thác giống RRIV 209

  • Năng suất giống cao su RRIV 209 rất cao và sớm, năng suất ổn đinh và có khả năng chịu kích thích. Nếu so sánh sản lượng mủ thì RRIV 4 (9) – RRIV 209 (10) – RRIV 124 (7).

Hình ảnh sản lượng mủ giống RRIV 209 vào tháng 8.