Giải Mã Công Nghệ Blockchain

20

Công nghệ Blockchain và Bitcoin được sáng tạo bởi Satoshi Nakamoto vào tháng 11/2008. Việc phát minh ra công nghệ blockchain và Bitcoin đã giải quyết vấn đề cốt lõi về niềm tin trong giao dịch điện tử. Sau đây chúng ta sẽ giải mã các bí mật đứng sau công nghệ Blockchain.

Không chỉ có một công nghệ Blockchain

Hiện tại, có rất nhiều công nghệ blockchain. Chúng được phân biệt với nhau nhờ phương thức chúng tương tác với cơ sở dữ liệu. Và hầu hết, các công nghệ blockchain hiện nay đều tương đồng nhau về hệ thống cơ sở dữ liệu.

Cơ chế đồng thuận phi tập trung, chuỗi khối dữ liệu, tính toán tin cậy, hợp đồng thông minh và bằng chứng công việc. Đây là năm thành phần cốt lõi hình thành một công nghệ blockchain.

NewF5.Com - Không chỉ có một công nghệ block chain.
NewF5.Com – Không chỉ có một công nghệ block chain.

Blockchain hoạt động trên cơ chế đồng thuận phi tập trung (decentralized consensus)

Cơ chế đồng thuận phi tập trung được định nghĩa đơn giản là các cơ sở thông tin dữ liệu giao dịch được phân tán khắp nơi trong hệ thống và hoàn toàn không tập trung.

Một ví dụ đơn giản về cơ chế đồng thuận phi tập trung. Khi A thực hiện giao dịch gửi X bitcoin cho B. Giao dịch sẽ được ghi lại, mã hóa và gửi cho tất cả các máy tính trong hệ thống. Các máy tính này sẽ xác minh và ghi lại giao dịch đó đồng thời cấp phát dữ liệu này tới các máy tính khác. Do dữ liệu về giao dịch được phân tán khắp mạng lưới và các máy tính liên tục thực hiện việc xác minh dữ liệu nhận với chữ ký của giao dịch đó có trên blockchian. Chỉ khi tất các các máy xác nhận dữ liệu giao dịch thành công, giao dịch mới được thực hiện và lưu trên blockchain.

Cơ chế này hoàn toàn tự động và không thể bị can thiệp bởi tất cả đều mã hóa. Do đó đảm bảo sự bảo mật của thông tin giao dịch.

NewF5.Com - Cơ chế đồng thuận phi tập trung (decentralized consensus) của blockchain.
NewF5.Com – Cơ chế đồng thuận phi tập trung (decentralized consensus) của blockchain.

Apps và API

Sức mạnh của Blockchain đến từ việc mã hóa và để làm việc đó cần có các Apps và bộ API. Ví dụ điển hình là bộ công cụ IDE riêng của Ethereum. Bộ công cụ của Ethereum đặc biệt hổ trợ tối đa trong việc phát triển các Apps về Smart Contract (hợp đồng thông minh).

Bên cạnh đó là các bộ API sử dụng cho Blockchain Wallet và Chain được các sàn giao dịch, dự án ICO sử dụng rộng rãi nhằm quản lý, hỗ trợ thanh toán và trao đổi đồng tiền điện tử.

Hashes

Là một đoạn mã đại diện cho các kết nối block trong Blockchain. Đây chính là kết quả giải mã thông tin block của các máy tính trong hệ thông. Với Bitcoin cứ 10 phút sẽ có 1 hash mã hóa của 1 block được giải mã. Kết thúc quá trình này 12.5 Bitcoin được tạo ra.

Các hash này được dùng để xác nhận thông tin giao dịch trong hệ thống. Mã hash này là duy nhất, thông tin trong block có thể mã hóa ra Hash nhưng điều ngược lại là bất khả thi. Chính hash sẽ đảm bảo cho tính bảo mật của toàn hệ thống blockchain.

Genesis Block

Nói về tiền ảo và blockchain thì không thể không nhắc đến viên block đầu tiên trong Blockchain Bitcoin. Viên block này theo đồn đại thuộc về chính người sáng lập của Bitcoin Satoshi Nakamoto. Viên block này được gọi là Genesis Block đào ngày 3 tháng 1 năm 2009. Ước tính lượng Bitcoin trong viên block này trị giá 4 đến 5 tỷ USD.

Trên đây là một nhỏ của công nghệ blockchain mà mình muốn truyền tải đến các bạn. Hẹn các bạn ở bài viết tiếp theo về công nghệ blockchain.